Rymanów
- widok z Góry Kalwarii

Kalwaria rymanowska leży na wzniesieniu o wysokości 416 m n.p.m. Z góry roztacza sie piekny widok na Kotlinę Krosnienską i Pogorze Strzyzowsko-Dynowskie. Po dróżkach kalwaryjskich tak jak przed laty i dzisiaj wędrują pielgrzymi. Stacje drogi krzyżowej i kaplica Grobu Pańskiego zniszczone w 1944 roku podczas walk o wyzwolenie miasta staraniem Ks. Franciszka Mroza - ówczesnego Proboszcza Parafii Rymanów odbudowano w 1981 r. U podnóża góry Kalwarii znajduje się Grota Matki Bożej.

Rymanów na starej pocztówce

Widok kościoła i południowej części Rymanowa po spaleniu w czasie inwazji - Widokówka wydana nakładem Składnicy i Sklepu Kółek Rolniczych w Rymanowie - korespondencja z 21 maja 1917 r.

Rymanowskie wzgórze

Rymanów miasto, okolice i uzdrowisko Rymanów Zdrój znajdują się w powiecie krośnieńskim województwa podkarpackiego, w odległości 15 km. w kierunku południowo-wschodnim ok miasta Krosna.

Krótki zarys działalności Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”

Celem powstania Stowarzyszenia było nawiązanie wzajemnych kontaktów mieszkańców Rymanowa i całej gminy skupionych wokół idei pracy społecznej na rzecz swojego środowiska, w pojedynkę jest to bardzo trudne, natomiast w grupie przychodzi to znacznie łatwiej i rodzi się wiele ciekawych pomysłów godnych realizacji. Aktualnie, w roku 2013, Stowarzyszenie liczy 81 członków.

Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” istnieje już od 2000 roku i ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Od ponad 12 lat mamy swoich sympatyków, których zdobywamy poprzez działanie na rzecz naszego środowiska. Przez te wszystkie lata wydajemy miesięcznik pod tym samym tytułem, dzięki czemu mamy stały kontakt z naszymi czytelnikami informując ich o sprawach i wydarzeniach, które mają miejsce w Rymanowie a także całej gminie. Dzięki miesięcznikowi utrzymujemy stały kontakt z wieloma osobami, które kiedyś wyjechały
z Rymanowa w różne strony świata.

Stowarzyszenie  obrało  „Mój rodzinny dom” swoją pieśnią.

Przy stowarzyszeniu działają jeszcze takie sekcje jak: sekcja kultury i tradycji, sekcja kolarstwa górskiego, sekcja szachowa, sekcja turystyczna.

Stowarzyszenie cyklicznie od wielu lat uczestniczy w wielu uroczystościach jak i obchodach „Dni Rymanowa”.

•  Każdego roku organizujemy Turniej Drużyn Podwórkowych w piłce nożnej dla chłopców z całej gminy.
•  W święto Bożego Ciała ubieramy ołtarz i obsługujemy procesję.
•  Każdego roku 1 – go listopada kwestujemy na rzecz zniszczonych nagrobków na rymanowskim cmentarzu
•  Przez okrągły rok udostępniamy zwiedzającym „Izbę Regionalną” – mini muzeum – rzemiosło – tradycja – historia.
•  W rymanowskim kościele ufundowaliśmy tablicę poświęconą pamięci i wdzięczności
śp. ks. Mieczysławowi Materniakowi.
•  Jesteśmy fundatorem aparatury nagłośniającej zamontowanej na wieży kościelnej, skąd każdego dnia w południe odgrywany jest hejnał Rymanowa, który wcześniej odtworzyliśmy z nieczytelnych zapisów.
•  Zmieniliśmy tablice na cmentarzu żołnierzy radzieckich gdzie między innymi brzmiał napis „OBÓZ JENIECKI W RYMANOWIE” na „OBÓZ HITLEROWSKI NA ZIEMI RYMANOWSKIEJ”
•  Wnioskowaliśmy o przywrócenie nazwy kina na „Sokół” oraz nadanie ulicy nazwy Mistygacza.
•  Teren byłego śmietnika (przy ul. Jasnej) Stowarzyszenie zamieniło, przy dużym wkładzie pracy, na plac zabaw dla dzieci i miejsce wypoczynku dla starszych.
•  W 2012 r. z inicjatywy Stowarzyszenia włączono się do ogólnopolskiej akcji „Katyń – Ocalić od Zapomnienia” gdzie przy współudziale Urzędu Gminy i innych ludzi dobrej woli, upamiętniono rymanowskich bohaterów zamordowanych w KATYNIU oraz odsłonięto tablicę poświęconą ofiarom tragedii smoleńskiej.

To tylko wybrane przykłady dokonań Stowarzyszenia, które wykonało jeszcze wiele innych prac na rzecz naszego środowiska, których tu nie sposób wszystkich wyliczyć.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”

W dniu 31 lutego 2015 odbyło się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”.
Został uchwalony nowy statut Stowarzyszenia. Na kolejną 3-letnią kadencję wybrano nowy Zarząd.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby, którym powierzono funkcje:

Prezes – Czesław Szajna
Wiceprezes – Wacław Łabuda
Wiceprezes i Sekretarz – Kazimierz Filar
Skarbnik – Ignacy Puchta

W skład Zarządu weszli również:
Piotr Fałatowicz, Barbara Haduch, Dariusz Królicki.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Lesław Niemczyk (Przewodniczący)
Krzysztof Kijowski
Marian Skolarczyk

Walne Zebrania Stowarzyszenia w ubiegłych latach.